In een wereld waarin gelijkheid op de werkplek steeds meer in het middelpunt van de belangstelling staat, rijst een veelvoorkomende vraag: is het legaal voor een werkgever om het contract van een zwangere werkneemster te beëindigen of niet te verlengen? Deze situatie kan onzekerheid en stress veroorzaken voor de betrokken werkneemster. In deze blog gaan we in op de juridische aspecten van deze kwestie, gebaseerd op de huidige wetgeving. We gaan in op de rechten van zwangere werkneemsters en de plichten van werkgevers.

Mag een zwangerschap de reden zijn van contract beëindiging?

Nee. Een zwangerschap mag niet de reden zijn voor het beëindigen van het contract. Als dit wel gebeurd is er namelijk sprake van zwangerschapsdiscriminatie.

Alleen in speciale gevallen.

Alleen in speciale gevallen is ontslag tijdens je zwangerschaps- of bevallingsverlof mogelijk. Bijvoorbeeld als de onderneming of je afdeling de werkzaamheden beëindigt. Ook kan uw werkgever je ontslaan bij ernstige misdragingen. Bijvoorbeeld bij fraude of geweld. In die gevallen maakt het niet uit of je zwanger bent of niet

Wat te doen in geval van discriminatie?

Als een werkneemster vermoedt dat haar contract niet werd verlengd vanwege haar zwangerschap, kan ze stappen ondernemen. Ze kan een klacht indienen bij het Comité voor de Rechten van de Mens of gerechtelijke stappen ondernemen. Het is belangrijk om advies in te winnen bij een juridisch adviseur of vakbond om de situatie goed te kunnen beoordelen.

Conclusie

Een contract niet verlengen louter op basis van zwangerschap is niet alleen onethisch maar ook onwettig. Werkgevers moeten zich bewust zijn van hun verplichtingen en de rechten van hun werknemers respecteren. Zwangere werkneemsters hebben recht op bescherming tegen discriminatie en moeten gelijke kansen krijgen op de werkplek.